W dniu dzisiejszym grupa XXXIII rozpoczęła zajęcia z zakresu języka niemieckiego.

W dniu dzisiejszym grupa XXXIII rozpoczęła zajęcia z zakresu języka niemieckiego.

Po ich zakończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego i po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje językowe

Życzymy powodzenia!

Grupa XXXIII – harmonogram szkoleń

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *